Технически съпорт

Някои използват термина Входяща линия, Ниво 1 и Ниво 2 съпорт или технически съпорт. Независимо от термина, който използвате, значението му е на практика едно и също за голям спектър от индустрии.

Повечето екипи технически съпорт участват в хиляди проблемни ситуации всеки ден. Точно така. Участват, но не ги разрешават. За една технологична компания ефективният технически съпорт е това, което изгражда лоялност у клиентите и ги спира да отидат при конкуренцията.

За някои от нашите клиенти сме увеличавали процента решаване на клиентски проблеми от първото обаждане (First Call Resolution Ratio) до 97%, когато тази стойност е била едва 74% преди проектът да бъде поет от нашия кол център.

Може би техническият Ви съпорт е малко „ръждясал”? Или искате да съсредоточите внимамнието си върху разработването на своите продукти и услуги, докато опитен кол център се грижи за вашата съпорт функция?

Тогава бихте се заинтересовали от нашия кол център технически съпорт Ниво 1 и Ниво 2. Погрижете се проблемите на клиентите Ви да намерят бързо и ефективно решение.