Набиране и задържане на клиенти. Генериране на лийдове

Някои го наричат набиране и задържане на клиенти, кол център продажби, телефонни продажби или генериране на лийдове. Независимо от термина, който се използва, има един сбор от качества, които Вашият търговски екип трябва да притежава, за да може успешно да привлича нови клиенти и да задържа старите на борда:

 • Самоувереност;
 • Активно слушане;
 • Възможност да спечелиш нечие доверие;
 • Надеждност;
 • Способност да предложиш адекватен отговор и да реагираш на момента;
 • Способност за контролираш разговора и да задаваш тона му;
 • Да ти стиска да хванеш клиента за ръката от самото начало на разговора и да го преведеш през целия процес, създавайки незабравимо изживяване, в резултат на което клиентът да иска да направи още една поръчка – точно сега – само и само, за да продължи разговора;

Ако това е профилът на Вашия идеален търговец, свържете се с нас. Току-що открихте правилния кол център, с който да си партнирате за Вашето набиране и задържане на клиенти.

Следва списък със съответните кол център услуги, които Ви предлагаме:

 • Предпордажбени активности и привличане на клиенти;
 • Изходящи кампании;
 • Автоматизиран онлайн маркетинг;
 • Събскрибшън кампании (Subscription campaigns);
 • Задържане на клиенти;
 • Генериране и верифициране на лийдове (потенциални нови клиенти);
 • Организиране на срещи;