Обслужване на клиенти

Няма значение дали ще го наречем обслужване на клиенти, customer care, customer services или customer support – всички тези понятия носят едно и също значение – целенасочен подход от екип от кол център професионалисти, който се грижи за това клиентите Ви да бъдат обслужени правилно.

Все повече компании осъзнават, че предлагането на висококачествено обслужване на клиенти наистина си заслужава допълнителните усилия. То води до увеличени повторни продажби и създава лоялни клиенти, същите лоялни клиенти, които са реалната бариера пред конкурентите Ви. Доброто обслужване на клиенти увеличава времето, през което клиентът е верен на Вашата компания.

Трябва да признаем едно – независимо от това колко време и пари влага една компания в изграждането на имиджа си, той може да бъде разрушен дори в резултат на само едно непрофесионално обаждане.

Нашето предложение? Нека ние да се погрижим обслужването на клиентите Ви да бъде поето от професионален кол център екип, който гарантира високи стандарти за качество, посреща целите си (KPIs) и се грижи за удовлетвореността на клиентите Ви.

Примери за нашите кол-център услуги за обслужване на клиенти са:

  • Обслужване на клинти/Help desk
  • Чат
  • Резервации
  • Събиране на обратна връзка от клиенти
  • Проучвания
  • Телемаркетинг
  • Поздравления за специални поводи