Технологичният сектор може да се опише с две думи: динамика и конкуренция. Имайки предвид това, фокусирането върху ключовите Ви компетенции е критично за Вашия успех. Но тогава какво трябва да се случи с всички тези кол-център услуги като телефонни продажби, обслужване на клиенти или техническа поддръжка?

Да, прави сте. Партньорството с опитен кол-център помага за стандартизирането и подобряването на тези финкции, учеличавайки клиентската лоялност до невиждани до този момент нива.

Следва списък на някои от кол-център услугите, от които да се възползвате, за да можете да се фокусирате по-добре върху разработването на продуктите и услугите си:

  • B2B и B2C продажби чрез входяща линия
  • B2B и B2C продажби чрез изходяща линия
  • Ниво 1 и Ниво 2 техническа поддръжка
  • Обслужване на клиенти
  • Генериране на нови потенциални клиенти
  • Помощ за клиента, включително с информация за продукта, неговите характеристики и гаранционните условия