Онлайн обучения

За създаването на един навик е необходимо да тренираме едно и също поведение в продължение на поне един месец.
Ето защо онлайн обученията, които предлагаме, са дългосрочни и с изцяло практическа насоченост.


Намирането и задържането на таланти вече не е проблем само на вашия отдел “Човешки ресурси”, а е стратегическа бизнес цел, от която зависят всички процеси в компанията. 50% от компаниите в световен мащаб осъзнават нуждата от промяна в начина на обученията, които организират за своите служители. Традиционните модели не са в състояние да изградят здрава връзка между служителя и работодателя, както и да подобрят качеството на работа на компанията.

Основните предизвикателства, с които се сблъсква бизнесът в България не са по-различни. Те са свързани с дефицита на квалифициран мениджмънт, нуждата от развитие на служителите и обвързването им с компанията, както и всички проблеми, които произхождат от тези две положения. Днес все повече компании изоставят традиционните методи на обучение в полза на по-ефективни решения, които често включват технологичните нововъведения.

Инвестицията в потенциала на вашите служители е инвестиция в бъдещето на вашата компания.

В CCBG Training Academy използваме следните методи:

  • Игри за разчупване на ледовете и създаване на подходяща нагласа в участниците.
  • Групови дискусии със споделяне на екран.
  • Ролеви игри и анализ на поведението.
  • Въпросници и анкети.
  • Презентации и видео споделяне.
  • Решаване на казуси от практиката на клиента.
  • Тестове за проверка на наученото след всеки модул.

Обучителни теми