Телекомуникации

Вие предоставяте телекомуникационни или високоскоростни интернет услуги на множество територии чрез кабел или сателит?

Всички осъзнаваме, че днешните конкурентни пазари правят все по-важни повишаването на процента сключени сделки (conversion rate), подобряването на задоволеността на клиентите и повишаването на клиентската лоялност чрез вашите кол-център операции.

Мислили ли сте си и за покачването на процента на справяне с технически проблеми още от първото обаждане?

Искате ли да подредите процесите си, така че не само да обслужвате клиентите си, но и да ги удовлетворявате?

Ако е така, следва списък от някои от кол-център услугите ни, които могат да Ви помогнат да постигнете това:

  • Помощ при – и след плащане
  • Обслужване на клиенти
  • Набиране на нови клиенти и продажба на по-високи планове
  • Програми за удовлетвореност и задържане на стари клиенти
  • Ниво 1 и Ниво 2 техническа поддръжка за множество устройства и услуги