Тенденции в начина на обучение и развитие

В днешно време организации, които не успяват да приспособят своите практики и решения за управление на обучението, често възпрепятстват своя организационен растеж или продуктивността си. В резултат водещи компании се отказват от традиционните методи на обучение в полза на по-ефективни решения, често включващи технологични иновации, които ангажират талант и подобряват производителността.
Приоритизиране на личността
Организациите са изправени пред няколко критични натиска, включително липса […]