Каналите за самообслужване на клиенти – добра или лоша идея? 2ра част

След като разбрахме какво точно представляват каналите за самообслужване, стана време да разгледаме и някои неправилни практики, при които предимствата им могат бързо да се превърнат в негативи – момент, който често е недоглеждан и още по-често е именно резултатът от недообмислено въвеждане на канали за самообслужване.
Неинтуитивен интерфейс
През колко страници трябва да премине потребителят, за да стигне до нужната информация? […]