Емпатия при общуването с клиенти

Макар на пръв поглед да изглежда не особено сложно, обслужването на клиенти от страна на клиентския сервиз е многопластов процес, който има доста специфики. Причината е, че клиентите преценяват различно кое за тях е добро обслужване. Разбира се намиране решение на проблема им е едно от най-важните неща, но доброто обслужване не може да се крепи само на него. Бързината, […]

Ефективни продажби – част 3: Емпатията

След като разгледахме трите ключови елемента на продажбите (по телефона, но и не само), различните емоции, които са съществен фактор в комуникацията с потенциалния клиент, стана ясно, че дори един търговец да е запознат с теорията на продажбите, успехът на сделката се решава от едно негово ключово умение – да може да усети и разбере емоцията на събеседника си, или […]