Как да подобрим обученията в компанията си – 2 ч.

В първата част на статията се запознахме с няколко стратегии, които биха помогнали да подобрите ефективността на обучениe на вашите служители. Ето и останалите:

5. Най- ефикасното обучение винаги е под формата на забавление. За да усвоят и запомнят трайно необходимите знания, обучаваните трябва да бъдат стимулирани и забавлявани.  Затова най- добрата форма на подготовка е съчетаването на теорията с интерактивни и […]

Външни или вътрешнофирмени обучения?

Има много примери и теории, които доказват ефективността от корпоративното обучение. Тук няма да разискваме дали да се спрете на обучение или не, защото този елемент е задължителна част от стратегията за развитие на компаниите. В този текст ще обърнем внимание на източниците на обучение, като съпоставим вътрешнофирмените обучения с тези, поверени на външни специалисти.

Голяма част от компаниите имат своя […]

Тенденции в начина на обучение и развитие

В днешно време организации, които не успяват да приспособят своите практики и решения за управление на обучението, често възпрепятстват своя организационен растеж или продуктивността си. В резултат водещи компании се отказват от традиционните методи на обучение в полза на по-ефективни решения, често включващи технологични иновации, които ангажират талант и подобряват производителността.
Приоритизиране на личността
Организациите са изправени пред няколко критични натиска, включително липса […]