Външни обучения – практическият аспект

Един от най-важните въпроси, касаещи ефективността на обученията, е приложението им в практиката. Придобиването на знания е важно, но за една компания най-важно е дали тези знания водят до определени финансови ползи. Този казус може да възникне както при вътрешнофирмените обучения, така и при външните. Разбира се, най-добрият сценарий е обучение с теория, която е проверена в практиката, може да се приложи […]