Защо са важни периодичните търговски обучения

За да е успешна една компания, са нужни целенасочените усилия на целия й екип – от мениджърите до служителите. Незаменимото звено в тази верига са търговските агенти – те са лицето на компанията, те водят новите клиенти и от тях зависят бъдещите приходи. Постигането на по-добри резултати е в пряка зависимост от доброто изпълнение на търговците, всеки ще се съгласи с това твърдение. […]