3 начина да направите прекрасно първо впечатление

Според проучване, едва една десета част от секундата е нужна на човек, за да си създаде преценка за друг човек, ситуация или друго нещо, като например бизнес, с който се среща за пръв път. В този ред на мисли, първото впечатление оставя стабилна следа в подсъзнанието на всеки нов клиент. От това дали то е положително или отрицателно, зависи дали […]

Защо са важни периодичните търговски обучения

За да е успешна една компания, са нужни целенасочените усилия на целия й екип – от мениджърите до служителите. Незаменимото звено в тази верига са търговските агенти – те са лицето на компанията, те водят новите клиенти и от тях зависят бъдещите приходи. Постигането на по-добри резултати е в пряка зависимост от доброто изпълнение на търговците, всеки ще се съгласи с това твърдение. […]