Как да подобрим обученията в компанията си – 2 ч.

В първата част на статията се запознахме с няколко стратегии, които биха помогнали да подобрите ефективността на обучениe на вашите служители. Ето и останалите:

5. Най- ефикасното обучение винаги е под формата на забавление. За да усвоят и запомнят трайно необходимите знания, обучаваните трябва да бъдат стимулирани и забавлявани.  Затова най- добрата форма на подготовка е съчетаването на теорията с интерактивни и […]

Външни обучения – практическият аспект

Един от най-важните въпроси, касаещи ефективността на обученията, е приложението им в практиката. Придобиването на знания е важно, но за една компания най-важно е дали тези знания водят до определени финансови ползи. Този казус може да възникне както при вътрешнофирмените обучения, така и при външните. Разбира се, най-добрият сценарий е обучение с теория, която е проверена в практиката, може да се приложи […]

Как да изберем правилния доставчик на фирмени обучения?

Ако вече сте се спрели на външен доставчик на обучения, трябва да знаете на какви критерии следва да отговаря, за да направите най-правилния избор. Един от начините е да ви бъде препоръчан такъв, от хора, на които можете да имате доверие, и който се е доказал в практиката, че води до ефективност и по-добри резултати. В случай, че не можете […]