Защо бизнесът трябва да автоматизира процесите си

Защо бизнесът трябва да автоматизира процесите си

автоматизирането на бизнес процесиС напредъка на новите технологии, автоматизирането на бизнес процеси става все по-лесно начинание. Особено , когато става въпрос за аутсорсинг на бизнес процеси, с цел подобрението им.

Но какво представлява автоматизирането на бизнес процеси? По дефиниция това е автоматизация на сложни процеси и функции в бизнеса, отвъд стандартното счетоводство и обработка на данни, чрез помощта на новите технологии. Един бизнес може да спечели много от добре направена автоматизация на свои процеси – стандартизиране и забързване на самия процес, по-лесна следимост и одит, свързване и влияние върху допълнителни процеси, събиране на повече и по-конкретна информация, както и съкращаване на времето за вземане на решения, което води до намаляване на разходите.

Подобна автоматизация може да се направи от всеки бизнес, но най-доброто решение е това да се случи чрез аутсорсинг на съответния процес. Наистина, финансовите печалби биха се увеличили при автоматизация чрез аутсорсинг, но винаги трябва да се прави добра преценка дали този процес е правилният и дали автоматизацията му ще доведе до повишена ефективност.

Инвестиция

Автоматизирането на бизнес процес е инвестиция, която краткосрочно може да изглежда скъпа, но дългосрочно се изплаща доста стабилно, особено ако автоматизацията е успешна. Хубаво предимство на аутсорсинга е факта, че различните процеси могат да бъдат прехвърлени, и съответно автоматизирани, от различни компании за аутсорсинг. Предизвикателството идва от това бизнесът да разполага с начин да следи успешно няколко аутсорсинг компании едновременно.

автоматизирането на маркетингови процесиАвтоматизирането на маркетингови процеси

Един от най-разпространените процеси за автоматизация е маркетингът. В ядрото си автоматизацията на маркетинг представлява оптимизация на този вид процес – оптимизиране на маркетинговия персонал, оптимизиране на таргет групите и достигането до тях. Това са доста моменти, отвъд простото оптимизиране на повтаряемите действия, които екипът ви извършва.

Ето и най-важните предимства от автоматизацията на маркетинга чрез аутсорсинг:

  1. Намаляване разходите за персонал – чрез модерен софтуер и специалисти, които работят с него, генерацията на лийдове може да става много по-бързо и да генерира много по-качествени лийдове, от един средно голям търговски екип. Компаниите за аутсорсинг разполагат с най-новите технологии и модерни инструменти за извършване на много по-качествена услуга;
  2. Увеличаване на приходите и житейския цикъл на сделките ви – както казахме, автоматизирането на маркетинга води до намаляване на разходите, което в дългосрочен период ще увеличи приходите ви забележимо. Но също така, ще забележите, че житейският цикъл на сделките ви е по-голям – клиентите ви работят по-дългосрочно с вас, тъй като имате предимство пред конкуренцията;
  3. По-качествени данни – освен, че ще забърза процесите ви, автоматизацията ви предлага и много по-точен и нагледен начин да следите резултатите от маркетинговите си кампании и действия. Чрез внедряване на технология, която да извършва този процес, може да получите много и различни видове измерители на всичко, което ви интересува по дадената тема. Така ще забележите къде има слаби места, къде трябва да се направят подобрения, а всичко ще е съвсем точно и ясно. От там идва и по-голямата ефективност на маркетинга ви.

Ако автоматизирането на процеси ви е интересна тема и смятате, че маркетингът ви може да е доста по-ефективен, винаги може да се свържете с нас, за да ви помогнем с автоматизирането на процесите, които смятате, че имат нужда.