Как да накарате други компании да купуват от вас

Как да накарате други компании да купуват от вас

b2b

B2B (бизнес към бизнес) продажбите се различават от продажбите към краен клиент в много аспекти. Ако вашата компания е насочена към този вид продажби, трябва да знаете базисните правила за всяка фирма, която иска да сключи сделка с друга фирма. Мислете за тези правила като за условия, които трябва да изпълните, за да накарате друга компания да използва вашия продукт или услуга. Покажете им, че можете да:

  1. Увеличите печалбата им 

Единственото нещо, което поддържа един бизнес жив, е печалбата. Затова тя е главен приоритет на всяка фирма. Ако съумеете да покажете или докажете, че използването на вашия продукт/услуга ще доведе до положителна промяна в процеси, които ще доведат до увеличение на чистата печалба, вие ще сте една крачка напред към успешната сделка.

  1. Намалите разходите им

Увеличението на чистата печалба може да стане както директно (увеличение на продажбите), така и чрез намаляване на постоянните разходи на една компания. Ако искате да изглеждате по-впечатляващи за вашите бизнес клиенти, може да постигнете това и чрез продукт, който би заменил или намалил разходите за даден процес по производство или доставка.

  1. Намалите риска

Нормално е за всеки бизнес, независимо колко е голям, да изпитва страх от възможността за поява на PR проблеми или юридически такива, например. Съответно доста фирми биха използвали продукт/услуга, които ще намалят риска от юридически проблеми, глоби, такси и маркетингови бедствия.

  1. Подобрите качеството им

Колкото по-високо е качеството на даден продукт – толкова по-голямо е търсенето му, (като приемем цената за константа). Ако с ваша помощ потенциалният клиент може да оптимизира производствения си процес и да елиминира грешките, които го съпътстват, за да се получи един качествено по-добър продукт, доста фирми биха били по-склонни да започнат на работа с вас.

  1. Увеличите пазарния им дял

За една голяма и утвърдена компания увеличаването на пазарния дял може да не е чак толкова нагоре в приоритетите, но за един стартъп това е от първа необходимост и стои дори над големите печалби и ниските разходи. Ако чрез продукта или услугата ви можете да увеличите клиентската база на проспекта, доста бързо ще започнете да работите с нови фирми, които искат да достигнат до широкия потребител максимално бързо.

  1. Подобрите процеса по доставка

Да доставиш крайния продукт в ръцете на потребителя понякога може да се окаже доста дълга, трудоемка и скъпа процедура. А ако това е съпътствано и с чести върнати пратки или оплаквания от закъснели доставки, има нужда от оптимизиране на цялостния процес. Покажете на потенциалния клиент, че чрез вашия продукт доставките ще стават по-бързо и безболезнено, а разходите му естествено ще намалеят.

Ако имате нужда да достигнете до повече клиенти и да сте по-ефективни в работата си с тях – свържете се с нас, за да споделите опита си и да получите съвет.