Ефективни продажби – част 3: Емпатията

След като разгледахме трите ключови елемента на продажбите (по телефона, но и не само), различните емоции, които са съществен фактор в комуникацията с потенциалния клиент, стана ясно, че дори един търговец да е запознат с теорията на продажбите, успехът на сделката се решава от едно негово ключово умение – да може да усети и разбере емоцията на събеседника си, или […]

Ефективни продажби – част 2: Емоция

В първата ни статия за продажбите  разгледахме трите ключови елемента. Във втората ще обърнем по-голямо внимание на емоциите и тяхното значение за една успешна сделка.
Както споменахме, емоциите са един от най-важните фактори определящи завършека на разговор по телефона с цел продажба. Моментната емоция на човека от другата страна на телефона може сериозно да повлияе върху комуникацията – може да я […]

Ефективни продажби част 1: Трите ключови елемента

Голяма част от хората, които се занимават с търговия, независимо дали са търговски агент или са на друг вид позиция, която е свързана с продажбите, гледат на телефона като на тежест – той се оказва доста неудобен и тежък, когато трябва да се вдигне, за да се търсят нови клиенти. Тази реакция е предизвикана от страха от отказ. Наистина, малко […]