Как да подобрим обученията в компанията си – 2 ч.

В първата част на статията се запознахме с няколко стратегии, които биха помогнали да подобрите ефективността на обучениe на вашите служители. Ето и останалите:

5. Най- ефикасното обучение винаги е под формата на забавление. За да усвоят и запомнят трайно необходимите знания, обучаваните трябва да бъдат стимулирани и забавлявани.  Затова най- добрата форма на подготовка е съчетаването на теорията с интерактивни и […]

Как да подобрим обученията в компанията си – 1ч.

Във всяко предприятие има остра нужда от качествени служители. Те са в основата му и на тях се крепи неговата дейност. Те са най- важната му инвестиция и затова подлежат на непрекъснати обучения и развитие. И тъй като добрата подготовка определя цялостната дейност, то обученията играят жизнена и уникална роля. Тренeрите са отговорни за обученията на новите и сезонните служители, както […]

Как да подобрим процеса на вземане на решения – двата фундамента

Рационалното вземане на решения не е дарба, с която човек се ражда или която имат само определен брой хора, по-скоро е изкуство, което се научава – процес, при който поставяш на везната информацията и рискd от една страна и емоциите от друга, след което претегляш. Защото ако не вземеш решение базирано на избора си, то ситуацията ще го вземе вместо теб.
Но […]

Хоум-офис агенти? Да, моля!

Когато става въпрос за хоум-офис агенти, голяма част от работодателите заемат следната позиция по темата – достатъчно трудно е да обучаваш и съблюдаваш работата на агентите в офиса, които са на крачка разстояние, а какво остава за такива, които са достатъчно далеч и работят от вкъщи? Модерната ситуация, обаче, показва, че хоум-офис агентите могат да бъдат също толкова (ако не […]

Емпатия при общуването с клиенти

Макар на пръв поглед да изглежда не особено сложно, обслужването на клиенти от страна на клиентския сервиз е многопластов процес, който има доста специфики. Причината е, че клиентите преценяват различно кое за тях е добро обслужване. Разбира се намиране решение на проблема им е едно от най-важните неща, но доброто обслужване не може да се крепи само на него. Бързината, […]

Външни обучения – практическият аспект

Един от най-важните въпроси, касаещи ефективността на обученията, е приложението им в практиката. Придобиването на знания е важно, но за една компания най-важно е дали тези знания водят до определени финансови ползи. Този казус може да възникне както при вътрешнофирмените обучения, така и при външните. Разбира се, най-добрият сценарий е обучение с теория, която е проверена в практиката, може да се приложи […]

Как да изберем правилния доставчик на фирмени обучения?

Ако вече сте се спрели на външен доставчик на обучения, трябва да знаете на какви критерии следва да отговаря, за да направите най-правилния избор. Един от начините е да ви бъде препоръчан такъв, от хора, на които можете да имате доверие, и който се е доказал в практиката, че води до ефективност и по-добри резултати. В случай, че не можете […]

Външни или вътрешнофирмени обучения?

Има много примери и теории, които доказват ефективността от корпоративното обучение. Тук няма да разискваме дали да се спрете на обучение или не, защото този елемент е задължителна част от стратегията за развитие на компаниите. В този текст ще обърнем внимание на източниците на обучение, като съпоставим вътрешнофирмените обучения с тези, поверени на външни специалисти.

Голяма част от компаниите имат своя […]

Защо са важни периодичните търговски обучения

За да е успешна една компания, са нужни целенасочените усилия на целия й екип – от мениджърите до служителите. Незаменимото звено в тази верига са търговските агенти – те са лицето на компанията, те водят новите клиенти и от тях зависят бъдещите приходи. Постигането на по-добри резултати е в пряка зависимост от доброто изпълнение на търговците, всеки ще се съгласи с това твърдение. […]

Тенденции в начина на обучение и развитие

В днешно време организации, които не успяват да приспособят своите практики и решения за управление на обучението, често възпрепятстват своя организационен растеж или продуктивността си. В резултат водещи компании се отказват от традиционните методи на обучение в полза на по-ефективни решения, често включващи технологични иновации, които ангажират талант и подобряват производителността.
Приоритизиране на личността
Организациите са изправени пред няколко критични натиска, включително липса […]