Как да подобрим обученията в компанията си – 1ч.

Как да подобрим обученията в компанията си – 1ч.

TrainingВъв всяко предприятие има остра нужда от качествени служители. Те са в основата му и на тях се крепи неговата дейност. Те са най- важната му инвестиция и затова подлежат на непрекъснати обучения и развитие. И тъй като добрата подготовка определя цялостната дейност, то обученията играят жизнена и уникална роля. Тренeрите са отговорни за обученията на новите и сезонните служители, както и за развитието и усъвършенстването на старите. В учебния план обикновено се включват процесите от „А” до „Я”: как да се разгледа една молба, как да се направи поръчка, как да се изпълни тя, как да се реагира при рекламации и т. н. Целта е да се започне от теоретичните познания, които постепенно да се претворят в практични.

Има няколко прости стратегии, които помагат да се подобри програмата на обученията, за да бъде тя по-ползотворна:

  1. На първо място трябва да се потърси обратна връзка от клиентите и да се разбере какви са техните мнения и препоръки за полученото обслужване. Събраните и обобщени данни относно нуждите на клиентите задават и основната линия в обученията, за да бъдат те ефективни.  Те помагат да бъдат определени слабостите в обслужването, защото за да бъде то подобрено, е нужно да се знае какво точно липсва.
  2. Трябва да бъде създадена програма за обучение, съобразена с обслужването на клиентите. Обучението може да бъде проведено от професионалист или от талантлив и вещ служител, който да сподели опита си с останалите си колеги. В зависимост от големината на предприятието и от предпочитанията на мениджмънта, обучението може да бъде групово или лично.  Независимо от формата обаче, персоналът трябва да се научи как да решава проблеми и конфликти и как да комуникира с всички видове клиенти, особено с трудните.
  3. Тренингът трябва да е съобразен с индивидуалността на служителите, тъй като всеки от тях е различен. Не съществува ефективна универсална обучителна програма. Такъв подход би оставил хората на заден план. Програмата трябва да заимства от опита на успешните „ветерани” и да ги окуражи  да споделят своите прозрения и тайни на успеха в обслужването с останалите си колеги. Особено успешен метод е съчетанието по двойки на опитен и нов служител по време на обучението.
  4. Новопостъпилите служители трябва да са наясно с политиката, методите и процедурите на фирмата. Програмата на обучението може да включва наръчник с необходимата информация за взаимодействието с клиентите.Следва продължение.