Как да подобрим обученията в компанията си – 2 ч.

Как да подобрим обученията в компанията си – 2 ч.

corporate trainingВ първата част на статията се запознахме с няколко стратегии, които биха помогнали да подобрите ефективността на обучениe на вашите служители. Ето и останалите:

5. Най- ефикасното обучение винаги е под формата на забавление. За да усвоят и запомнят трайно необходимите знания, обучаваните трябва да бъдат стимулирани и забавлявани.  Затова най- добрата форма на подготовка е съчетаването на теорията с интерактивни и ролеви игри, състезания и всякакви симулации. Това увлича и ангажира служителите в обучението и го превръща за тях в удоволствие, а не в задължение.

6. Една от основните теми на обучението трябва да бъде етикетът на фирмата в кореспонденцията по телефон или е-mail. Това важи особено за новопостъпилите служители, тъй като стилът трябва да бъде уеднаквен. За целта по време на обучението трябва да им се позволи да присъстват поне на няколко истински разговори с клиенти, защото практиката е най- добрият учител. Супервайзорът или обучаващият може да прикрепи обучаващите се към конкретен опитен служител по време на обучението, защото така те се запознават с реалните ситуации, които трябва сами да преодоляват в бъдеще. Често при повечето компании, новите служители се обучават по 8 часа на ден, изолирани в класна стая. Когато тренингът свърши, те не са подготвени за реалността. За да са действително ефективни, е нужен период на интеграция, в който да могат да упражнят усвоените знания и да бъдат реално преценени техните реакции и придобити умения.

7. Освен техническите познания, качествената програма за обучение трябва да включва развитието на творческо и гъвкаво мислене. Това се отнася и до обслужването на клиенти. Понякога употребата на прости алтернативни и заучени фрази може да бъде много полезна, тъй като един служител никога не може да си позволи директно да признае пред клиент, че не знае отговора на зададения му въпрос.

8. За да бъде ефективно едно обучение, то никога не трябва да приключва със самия тренинг. Нужно е да бъдат оценени и действителните резултати, които той е дал в обслужването на клиентите. При използването на мултимедийно обучение, с функции като отчет в реално време, е лесно да се осъществява контрол над обучението и подобрение на изпълнението.

 

Тези няколко опростени стратегии на обучение значително ще подобрят опита и квалификацията на служителите и ще възвърнат многократно направената инвестиция в дългосрочен план. Обучението е важно за всички. Служителите придобиват нови знания, умения, опит и самочувствие. Работодателите остават конкурентноспособни на динамичния пазар. А клиентите получават качествено и ефективно обслужване и приятно преживяване!