Защо са важни периодичните търговски обучения

Защо са важни периодичните търговски обучения

търговски обученияЗа да е успешна една компания, са нужни целенасочените усилия на целия й екип – от мениджърите до служителите. Незаменимото звено в тази верига са търговските агенти – те са лицето на компанията, те водят новите клиенти и от тях зависят бъдещите приходи. Постигането на по-добри резултати е в пряка зависимост от доброто изпълнение на търговците, всеки ще се съгласи с това твърдение. А периодичните обучения и коучинг на търговския отдел (защо не и на целия екип) ще го държат не само в кондиция, ще направят и нещо много по-важно. Ако разполагате с добре обучени търговци, продажбите ви, естествено, ще вървят само нагоре и бизнесът ви ще се развива. Ивнестицията в уменията на персонала е инвестиция в бъдещето на компанията ви, не го забравяйте.

Предимства на периодичните търговски обучения

Периодично повтарящите се обучителни програми спомагат за поддържането на високи нива на продажби. Това е така, защото обученията допълват уменията на търговците и ги държат в крак с новите техники и похвати, необходими за осъществяването на продажба. В последствие най-често срещаните причини за отказ от сделка започват постепенно да намаляват – защото се отработват и биват заменяни с ефективни техники за справяне с възраженията, например. Периодичността е това, което изгражда навиците, това е ключовото тук. Обученията премахват излишното в поведението на търговците, усъвършенстват техните умения и това ги предпазва от допускането на грешки. Зависимостта е право-пропорционална – колкото повече тренировки и обучения се провеждат, толкова по-малко грешки допускат търговците и резултатите се повишават. Изграждат се трайни навици, които водят до устойчиво разстящи във времето резултати в продажбите.

Обученията действат не само на уменията на търговците, а ги фокусират върху правилните цели. Ефективното обучение дава много високо ниво на мотивация у търговците и заздравява връзките в целия екип. Освен това допринася за повишаването на настроението и вярата на търговците в техните собствени способности. Силният психологически ефект прави обученията мощен инструмент за повишаване  на продажбите, защото за да бъде един търговец успешен, той преди всичко трябва да бъде уверен в това, което прави. А такъв тип увереност е въпрос на психическа нагласа и, разбира се, на изградени навици.

Подходи за търговско обучение

Съществуват два подхода за търговски обучения. Единият е самостоятелното обучение. Тук компанията предоставя на своите тъгровци необходимите материали (основно свързани със спецификацията на продукта / услугата, които ще продават), за да могат сами да проведат обучението си. Показват им какво да продават, а не ги учат как да продават. Вторият е доста по-ефективен и включва т.нар. коучинг. Коучингът представлява обучение чрез тренер, който направлява търговеца през всички етапи на обучението. При самоподготовката търговецът добива знания, но и допуска много грешки, губи ползи, често се демотивира и нерядко се отказва. Това води до по-ниски крайни резултати, а и по този начин екипът няма възможност да споделя ценен опит (когато един човек се е учил сам на всичко, той няма да знае или няма да иска да предаде знанието на други).
Чрез коучинга компаниите постигат устойчиво развитие на уменията на търговците, а и запазват единен стандарт за работа в компанията, който лесно може да се надгражда. Тренерите спомагат за участието на целия екип в ролеви игри и ситуации, които допринасят за усъвършенстване на уменията. По този начин се обменя ценен опит, както между търговците в екипа, така и между тренерите и екипа. Компаниите, които се спират на този метод, си гарантират траен ръст в продажбите.

Знанията и уменията на екипа са ценен актив за компаниите и инвестицията в тях е стъпка в правилната посока към висока ефективност и конкурентоспособност. Търговските обучения следва да бъдат задължителен елемент от политиката на една компания с оглед на ползите, които водят след себе си.

Нашата компания има дълъг опит в провеждането на търговски обучения, както и изградени доказани начини за повишаване ефективността на търговския ви екип. Разгледайте нашите обучения и се свържете с нас, ако смятате, че търговците ви имат нужда от допълнително развитие на уменията си. Всичко, което предлагаме, е проверено в нашата практика и работи.