Външни или вътрешнофирмени обучения?

Външни или вътрешнофирмени обучения?

вътрешнофирмени обученияИма много примери и теории, които доказват ефективността от корпоративното обучение. Тук няма да разискваме дали да се спрете на обучение или не, защото този елемент е задължителна част от стратегията за развитие на компаниите. В този текст ще обърнем внимание на източниците на обучение, като съпоставим вътрешнофирмените обучения с тези, поверени на външни специалисти.

Голяма част от компаниите имат своя собствена специфика на работа и предпочитат вътрешнофирмените обучения. По този начин си гарантират, че служителите ще получат точно тези знания, които са им необходими за конкретната дейност – в общия случай продажбата на определен продукт или управлението на екипа в даден отдел на компанията. Във всички случаи този подход носи ефективност, но дали е най-ефективният?

Вътрешнофирмени обучения

Ползите от вътрешнофирмените обучения са много. Най-известните и най-често спряганите от тях са:

 1. По-ниски разходи в сравнение с външен доставчик.
 2. Фокусът е върху всички специфики на конкретния бизнес.
 3. Дългосрочност – дългосрочните обучения са за умения, за изграждане на навици.

Особеното тук е, че те залагат на изпитани методи за обучение, които обаче в много от случаите не разгръщат пълния потенциал на обучаваните. Това е така, защото вътрешнофирмените обучения обикновено дават стандартните отговори на стандартни въпроси и гледната точка е винаги една и съща. Това не е добре, защото получените по този начин умения и знания могат да се приложат само в едни и същи ситуации. Ако се излезе от шаблона, тези техники няма да работят. Затови и при вътрешнофирмените обучения се влиза в коловоз, от който трудно може да се излезе – едни и същи проблеми, едни и същи решения. Няма развитие.

Нека видим как стоят нещата при външните обучения.

Външни обучения

Външните доставчици на обучение са се доказали в конкуретна пазарна среда, имат натрупан опит и преживявания, свързани с различни бизнеси, и култивират множество различни гледни точки. Това са хора, ориентирани към постигането на определен резултат, които са изградили трайни и ефективни методики за обучение, приложими лесно към вашия частен бизнес случай и съобразени с него. Те могат да ви дадат един различен поглед върху спецификите и дори трудностите, които срещате във вашата сфера на дейност. Най-добрите от тях ползват следните интерактивни методи:

 • групови дискусии
 • ролеви игри и анализ на поведението
 • въпросници и анкети
 • презентации и видео споделяне
 • решаване на казуси от практиката
 • тестове за проверка на наученото

Проучвания от 2015 г. в световен мащаб сочат, че в дългосрочен план аутсорсингът на обученията към външен за фирмата доставчик увеличава ефективността и възвръщаемостта на инвестициите е с около 75% по-висока в сравнение с тази на вътрешнофирмените обучения.

Тук също ще се спрем на характерните ползи:

 1. Гъвкавост – могат да се провеждат както в зала, така и онлайн. Онлайн обученията са по-оптимизирани откъм разходи, освен това с тях бързо и лесно можете да организирате големи групи от хора, разпръснати на различни места.
 2. Ефикасна и изпитана методика на обучение, ориентирана към ефективност и постигане на конкретни резултати, които, естествено, могат да се измерят.
 3. Ноу Хау – могат да се обучават и вътрешнофирмените обучители. По този начин се създава стандарт на обучение – полученото знание може да се управлява и предава.

С оглед на целта, която гонят компаниите с обучението, а именно по-висока специализация на служителите, а от там и по-доброто им изпълнение, предизвикваме всяка от тях да си отговори на въпроса “Кой подход носи по-добър резултат?”.

Във всеки случай обученията са задължителна част от развитието на една компания, която се стреми към успех и разрастване. Независимо дали сте решили да използвате вътрешно или външно обучение, ние смятаме, че можем да ви бъдем полезни. Разгледайте нашите обучения и се свържете с нас.