Външни обучения – практическият аспект

Външни обучения – практическият аспект

корпоративни обученияЕдин от най-важните въпроси, касаещи ефективността на обученията, е приложението им в практиката. Придобиването на знания е важно, но за една компания най-важно е дали тези знания водят до определени финансови ползи. Този казус може да възникне както при вътрешнофирмените обучения, така и при външните. Разбира се, най-добрият сценарий е обучение с теория, която е проверена в практиката, може да се приложи лесно, без усилия и води до висок резултат. За съжаление не всяко обучение е такова.

Най-общо можем да разделим външните обучения на два вида – такива, които се провеждат в зала, и такива, които се провеждат онлайн. И двата варианта имат своите силни и слаби страни. При обученията в зала има висока степен на интерактивност между участниците, правят се ролеви игри, има казуси и анализ, но обикновено са еднократни, заради високите разходи по организирането им. Придобиването на умения обаче изисква дългосрочност и периодично опресняване и надграждане на наученото. Трайната промяна на всеки един навик е свързана с цикличното повтаряне на теория и практика. Ситуацията с масово срещаните онлайн обучения е следната – те обикновено са безплатни, при тях липсва интерактивност и също са еднократни. Хората се събират на уебинар, гледат някаква мултимедия, четат материали. Толкова. Из мрежата циркулират най-различни обучителни клипчета, които всеки може да гледа. И да, те дават знание, но това знание бързо се забравя, ако не се прилага на практика. Ако гледате клип как някой играе баскетбол, ще придобиете познания за правилата на играта, но това няма да ви направи добър баскетболист, нали така?

Повечето обучителни организации у нас са много добри в теоретичната част, но им липсва полеви опит. Всеки пазар има своите особености и поради тази причина не всяка теория сработва на практика.

Ние сме единствената компания на българския пазар, която предлага дългосрочни онлайн обучения, в които има висока степен на интерактивност и упражнения, базирани на реален опит и бизнес казуси.

Дългосрочните ни онлайн обучения

Изчистили сме обучителния процес от всички излишни елементи. Организацията и провеждането на обученията е на много високо ниво, което спестява време и средства. Нещо повече, при нашите онлайн обучения се постига както дългосрочност, така и двупосочна връзка между тренерите и хората, които се обучават. В това отношение нашият продукт е абсолютно уникален. Обменя се опит и се изчистват грешките, допускани в практиката. И всичко това се случва на възможно най-добрата цена, защото от уравнението са извадени разходите по транспорт, наеми на зали и всички нерви, свързани с всяко организиране на групи от хора.

Фокусът към постигането на определен резултат е ключовият фактор, който накланя везната в полза на дългосрочните онлайн обучения. Ако искате да повишите продажбите си чрез знание, би било добре да придобиете това знание от най-добрите в областта. Ние имаме лаборатория, в която практически прилагаме теорията в продажбите и управлението – кое работи и кое не в българската действителност – и на тази база създаваме всяко едно обучение. Ние не ви предлагаме някакъв готов продукт, който леко да видоизменим, за да приложим за вашия случай. Всичките ни обучения са tailor made learning solutions и в тях освен теория, има и много практика, практика извадена от вашата собствена практиката. Това означава, че в процеса на обучение ще работим по конкретни казуси, извадени от вашия бизнес и ще търсим заедно решенията. А тъй като обученията ще се случват онлайн за продължителен период от време, служителите ви няма да се налага да отсъстват и няма да има прекъсване на работния ви процес.

Нашите тренери са хора, които знаят как да направят информацията достъпна и интересна. Да я поднесат по начин, по който ще въздейства на служителите ви. От практиката си знаят много добре каква част от тази информация ще се възприеме, по какъв начин да я поднесат и на какво да наблегнат, за да са ви максимално полезни.

Стремим се обученията, които предлагаме като услуга, да са издържани винаги не само като теория, но и като практическа приложимост – казуси от работата, световнодоказани методи и и изпитани стратегии, поднесени ефективно. Разгледайте нашите обучения и се свържете с нас, за да коментираме от какви обучения имате нужда и да ви подготвим индивидуална програма за развитие на вашите служители.